TRAIN the TRAINERS

(szkolenie czterodniowe 2×2 dni)

Program szkolenia :

 • TRENER I ROLA TRENERA W PROCESIE SZKOLENIOWYM

  • Co oznacza bycie trenerem praktykiem czyli profil kompetencyjny trenera
  • Pułapki zawodu trenera: nadodopowiedzialność, megalomania, uleganie, ocenianie i weryfikowanie, wypalenie
  • Czteroopolowa typologia stylów pracy trenerskiej – test autodiagnostyczny
 • PROCES UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH

  • Podstawy andragogiki – zasady pracy z dorosłymi
  • Warunki efektywnego uczenia wg Malcolm Knowles’a
  • Cykl Kolba – jako podstawa logiczna szkoleń
  • Style uczenia się: empiryczny, pragmatyczny, teoretyczny, empiryczny
  • Trójkąt efektywności Edgara Dale’a
  • Krzywa koncentracji
  • Konstruktywna informacja zwrotna – zasady konstruowania i udzielania
  • Modele pracy stosowane w treningu. Model akademicki od teorii do praktyki. Od doświadczenia przez teorię , do praktyki – model pracy z diagnozą
  • Tendencja afilatywna i dominatywna
 • PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

  • Logika i metodologia tworzenia warsztatów szkoleniowych
  • Wstęp do szkolenia. Zawieranie kontraktu.
  • Konstruowanie ćwiczeń i wykorzystanie pomocy wizualnych
  • Praca z celem głównym szkolenia i poszczególnych ćwiczeń
  • Metody pracy warsztatowej
  • Opracowanie konspektu szkoleniowego
 • PROCES GRUPOWY CZYLI WEWNĘTRZNE ŻYCIE GRUPY

  • Ćwiczenia typu energizer
  • Grupa i jej „wewnętrzne życie”
  • Faza zależności: bezpieczeństwo i konformizm
  • Faza różnicowania: rywalizacja i indywidualizm
  • Faza kryzys odpowiedzialności: narzekanie i krytycyzm
  • Faza buntu czyli atak na lidera
  • Faza odpowiedzialności czyli realne możliwości grupy
  • Wpływ trenera na proces grupowy
  • Metody pracy trenerskiej a fazy procesu grupowego
  • Trudni uczestnicy: identyfikacja i zasady postępowania
 • ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI W POWER POINT itp.

  • Zasady konstruowania prezentacji 3P
  • Pomoce wizualne jak unikać efektu „czytacza slajdów”
  • Zasady przygotowania slajdów
 • PROJEKTOWANIE PROCESU SZKOLENIOWEGO I METODYKA SZKOLENIA

  • Narzędzia diagnostyczne na etapie planowania szkolenia: ankieta, wywiad focusowy, obserwacja w miejscu pracy
  • Pomiar efektywności szkoleń: przyrost wiedzy i umiejętności a czas
  • Poziomy badania efektywności: satysfakcja, wiedza, umiejętności, postawy
  • Mierzenie efektywności i przekładalność na twarde (ilościowe) wskaźniki

Szkolenie prowadzone w wykorzystaniem metod nastawionych na aktywny udział uczestników: praca z kamerą, model pracy z diagnozą, praca w grupach, analiza studium przypadku, test autodiagnostyczny, dyskusja moderowana.

Najbliższy termin szkolenia:

INFO

Realizacja szkolenia gwarantowana.
Termin potwierdzony
Część I: 8-9.11.2018r.
Część II: 28-29.11.2018r.


2018Czw08Lis(Lis 8)09:00Pt09(Lis 9)17:00POLECANE !!!TRAIN the TRAINERSCena szkolenia: 2 680 zł. netto - szkolenie czterodnioweWarszawa Szkolenie prowadzi: Agata A. Pawłowska Kategoria szkolenia:Szkolenia interpersonalnePobierz formularz PDF

Szkolenie prowadzi:

Agata A. Pawłowska

Agata A. Pawłowska

Coach ICC / ICF
Trener biznesu

Cena regularna szkolenia szkolenia:
2 680 zł.

PROMOCJA:
Do końca września promocyjna cena
ponad 20% zniżki – 2 080 zł

Szkolenie czterodniowe (2x2dni)

Część I: 8-9.11.2018r.
Część II: 28-29.11.2018r.

Cena szkolenia jest ceną netto do której należy doliczyć 23% VAT


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%