Czas na kawę...

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”

,

Rola komunikacji wewnętrznej w procesie zmian

Jednym z kluczowych filarów zmian jest efektywna komunikacja z pracownikami. Celem komunikacja w sytuacji zmiany jest informowanie nie tylko o tym, co zostało już zrobione, ale w zdecydowaniu stopniu o tym, co jest planowane i jakie konsekwencje…
X