Czas na kawę...

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”

X