TRAIN the TRAINERS

(szkolenie czterodniowe 2×2 dni)

Program szkolenia :

 • ROLA TRENERA

  • Co oznacza bycie trenerem czyli profil kompetencyjny trenera
  • Pułapki pracy trenera: nadodopowiedzialność, megalomania, uleganie, ocenianie i weryfikowanie, wypalenie
  • Czteroopolowa typologia stylów pracy trenerskiej – test autodiagnostyczny
 • PROCES UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH (czyli rozumienie co i po co robię w trakcie szkolenia)

  • Podstawy andragogiki – zasady pracy z dorosłymi
  • Warunki efektywnego uczenia wg Malcolm Knowles’a
  • Cykl Kolba – jako podstawa logiczna szkoleń
  • Style uczenia się: empiryczny, pragmatyczny, teoretyczny, empiryczny
  • Trójkąt efektywności Edgara Dale’a
  • Krzywa koncentracji
 • ETAP PRZYGOTOWANIA – PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

  • Logika i metodologia tworzenia warsztatów szkoleniowych
  • Wstęp do szkolenia. Zawieranie kontraktu.
  • Konstruowanie ćwiczeń i wykorzystanie pomocy wizualnych
  • Praca z celem głównym szkolenia i poszczególnych ćwiczeń
  • Opracowanie konspektu szkoleniowego
 • ETAP PRZYGOTOWANIA – METODY PRACY WARSZTATOWEJ

  • Model pracy z diagnozą. – psychodrama
  • Dyskusja moderowana
  • Burza mózgów
  • Studium przypadku
  • Testy i quizy
  • Praca w grupach
  • Energizery
  • Praca pytaniami
 • ETAP REALIZACJI - AUTOPREZENTACJA W PRACY TRENERA

  • Budowanie autorytetu i definiowanie granic trenerskich
  • Strój trenera – podstawowe zasady dress-codu
  • Komunikacja niewerbalna i jej udział w przekazie
  • Zasady używania pomocy wizualnych
 • ETAP REALIZACJI - PROCES GRUPOWY CZYLI WEWNĘTRZNE ŻYCIE GRUPY

  • Faza zależności: bezpieczeństwo i konformizm
  • Faza różnicowania: rywalizacja i indywidualizm
  • Faza kryzys odpowiedzialności: narzekanie i krytycyzm
  • Faza buntu czyli atak na lidera
  • Faza odpowiedzialności czyli realne możliwości grupy
  • Metody pracy trenerskiej, a fazy procesu grupowego
  • Trudni uczestnicy: identyfikacja i zasady postępowania
 • ETAP REALIZACJI – KOMUNIKACJA W PRACY TRENERA

  • Jak w sposób atrakcyjny przekazywać treść
  • Słowa budujące relację i zwroty zakazane
  • Bariery w komunikacji – projekcje i inne
  • Stosowanie łączników – czyli jak uatrakcyjnić przejścia między slajdami
  • Informacja zwrotna w pracy trenera
  • Fakty vs wrażenia czyli jak dyplomatycznie reagować na zachowania uczestników
  • Komunikowanie celów językiem korzyści
 • ETAP REALIZACJI – PRACA Z PREZENTACJĄ

  • Zasady konstruowania prezentacji 3P
  • Pomoce wizualne jak unikać efektu „czytacza slajdów”
  • Zasady przygotowania slajdów: kolorystyka, praca obrazem, wykorzystanie pola notatek
 • Moduł treningowy

  Moduł przeznaczony na nagrania i omówienie. Każdy z uczestników przygotuje 10 minutową próbkę szkolenia które prowadzi z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności ćwiczonych w trakcie szkolenia.

Szkolenie prowadzone w wykorzystaniem metod nastawionych na aktywny udział uczestników: praca z kamerą, model pracy z diagnozą, praca w grupach, analiza studium przypadku, test autodiagnostyczny, dyskusja moderowana.

Najbliższy termin szkolenia:

INFO

Realizacja szkolenia gwarantowana.
Termin potwierdzony
Część I: 8-9.11.2018r.
Część II: 28-29.11.2018r.


2018Czw08Lis(Lis 8)09:00Pt09(Lis 9)17:00TRAIN the TRAINERSCena szkolenia: 2 680 zł. netto - szkolenie czterodnioweWarszawa Szkolenie prowadziAgata A. PawłowskaKategoria szkoleniaSzkolenia interpersonalne

Szkolenie prowadzi:

Agata A. Pawłowska

Agata A. Pawłowska

Coach ICC / ICF
Trener biznesu

Cena regularna szkolenia szkolenia:
2 680 zł.

PROMOCJA:
Do 20 października promocyjna cena
ponad 20% zniżki – 2 080 zł

Szkolenie czterodniowe (2x2dni)

Część I: 8-9.11.2018r.
Część II: 28-29.11.2018r.

Cena szkolenia jest ceną netto do której należy doliczyć 23% VAT


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%