TRAIN the TRAINERS

(szkolenie 2 x 2 dni)

Program szkolenia :

 • TRENER I ROLA TRENERA W PROCESIE SZKOLENIOWYM

  • Co oznacza bycie trenerem praktykiem czyli profil kompetencyjny trenera
  • Rola trenera w Urzędzie Marszałkowskim
  • Pułapki zawodu trenera: nadodopowiedzialność, megalomania, uleganie, ocenianie i weryfikowanie, wypalenie
  • Czteroopolowa typologia stylów pracy trenerskiej
 • PROCES UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH

  • Podstawy andragogiki – zasady pracy z dorosłymi
  • Warunki efektywnego uczenia wg Malcolm Knowles’a
  • Cykl Kolba – jako podstawa logiczna szkoleń
  • Style uczenia się: empiryczny, pragmatyczny, teoretyczny, empiryczny
  • Trójkąt efektywności Edgara Dale’a
  • Krzywa koncentracji
  • Konstruktywna informacja zwrotna – zasady konstruowania i udzielania
  • Modele pracy stosowane w treningu. Model akademicki od teorii do praktyki. Od doświadczenia przez teorię , do praktyki – model pracy z diagnozą
  • Tendencja afilatywna i dominatywna
 • PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

  • Logika i metodologia tworzenia warsztatów szkoleniowych
  • Wstęp do szkolenia. Zawieranie kontraktu.
  • Konstruowanie ćwiczeń i wykorzystanie pomocy wizualnych
  • Praca z celem głównym szkolenia i poszczególnych ćwiczeń
  • Metody pracy warsztatowej
  • Ćwiczenia typu energizer
  • Grupa i jej „wewnętrzne życie”
  • Faza zależności: bezpieczeństwo i konformizm
  • Faza różnicowania: rywalizacja i indywidualizm
  • Faza kryzys odpowiedzialności: narzekanie i krytycyzm
  • Faza buntu czyli atak na lidera
  • Faza odpowiedzialności czyli realne możliwości grupy
  • Wpływ trenera na proces grupowy
  • Metody pracy trenerskiej a fazy procesu grupowego
  • Trudni uczestnicy: identyfikacja i zasady postępowania
 • ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI W PP

  • Zasady konstruowania prezentacji 3P
  • Pomoce wizualne jak unikać efektu „czytacza slajdów”
  • Zasady przygotowania slajdów
 • PROJEKTOWANIE PROCESU SZKOLENIOWEGO I METODYKA SZKOLENIA

  • Narzędzia diagnostyczne na etapie planowania szkolenia: ankieta, wywiad focusowy, obserwacja w miejscu pracy
  • Pomiar efektywności szkoleń: przyrost wiedzy i umiejętności a czas
  • Poziomy badania efektywności: satysfakcja, wiedza, umiejętności, postawy
  • Mierzenie efektywności i przekładalność na twarde (ilościowe) wskaźniki

Szkolenie prowadzone w wykorzystaniem metod nastawionych na aktywny udział uczestników: praca z kamerą, model pracy z diagnozą, praca w grupach, analiza studium przypadku, test autodiagnostyczny, dyskusja moderowana.

Szkolenie prowadzi:

Agata A. Pawłowska

Agata A. Pawłowska

Certyfikowany Coach ICC

Cena regularna szkolenia: 2 680 zł.

PROMOCJA:
Do końca września promocyjna
cena ponad 20% zniżki – 2 080 zł

szkolenie czterodniowe (2x2dni)


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Nagrania kamerą wraz z omówieniem
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: