Aktualne oferty pracy

Trener/szkoleniowiec z zakresu Prawa (Nr ref. Tr/1/12/2015)

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Trainers Team dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.)”. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”