Dobre szkolenie co to oznacza w praktyce i kiedy jest możliwe? – cz.1

Szkolenie ma być „dobre”

Za tym określeniem kryje się wiele różnych wymagań dotyczących zakresu merytorycznego, sposobu realizacji czy wykorzystywanych narzędzi szkoleniowych.

Co zatem należy zrobić, o co warto zadbać, aby szkolenie było dobre?

Czynników, które warto wziąć pod uwagę, jak się Państwo domyślacie jest naprawdę wiele. Wybrałam dwa kierując się w pierwszym przypadku kryterium „powszechności“ występowania, a w drugim efektywności szkolenia.

Dobre szkolenie to m.in., takie które dopasowane jest do realnych potrzeb uczestników. W niektórych firmach zamawianiem szkoleń zajmują się wyspecjalizowane działy i dedykowane do tego osoby, w innych pracownicy działu kadr, HR, dla których jest to jedno z zadań lub po prostu przypadkowe osoby. Niestety niezależnie od tego stanu rzeczy, doświadczenia danych osób, zdecydowana większość zapytań ofertowych, jest bardzo ogólna i przeładowana oczekiwaniami odnośnie zakresu merytorycznego.

Posługując się przykładem sprzed kliku dni. Klient chciał, aby w ramach jednodniowego treningu asertywności zawrzeć następujące zagadnienia, cytując: asertywność w pracy, asertywność w życiu prywatnym, asertywną odmowę, asertywne radzenie sobie z trudnym klientem i krytyką z jego strony, radzenie sobie ze stresem i bierną agresją, asertywny monolog wewnętrzny, analizę transakcyjną. Są to oczekiwania nierealne, przyjmując założeniu, że uczestnicy mają się nie tylko dowiedzieć co oznaczają dane hasła, ale również nauczyć się stosować narzędzia asertywności w praktyce. To co dla nas jako trenerów, przedstawicieli firmy szkoleniowej jest szczególnie trudne to jak wyperswadować Klientowi, tak nadmiarowe oczekiwania, wiedząc, że narażamy się w ten sposób na jego stratę. My ryzykujemy, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy możliwości zbadania potrzeb szkoleniowych, uważając, że jeżeli ktoś podejmie się realizacji szkolenia w takim zakresie jest albo nieuczciwy wobec Klienta, albo bardzo niedoświadczony.

Co do kryterium efektywności szkolenia i tego co należy wziąć pod uwagę, zapraszam Państwa do lektury już w kolejnym tygodniu.