Bezpośrednia i telefoniczna obsługa według najlepszych standardów

(szkolenie jednodniowe)

Masz pytania ?

Program szkolenia :

 • SPECYFIKA OBSŁUGI KLIENTA

  • Wewnętrzne standardy i procedury obsługi – jak i kiedy ich przestrzegać;
  • Mini badanie jakości obsługi – określenie obszarów do rozwoju i mocnych stron
  • podejściu do klienta;
  • Firma zorientowana na klienta – co to oznacza w praktyce?
 • MODEL ZACHOWAŃ KLIENTÓW

  • Typologia klientów – jak znaleźć klucz do serca klienta;
  • Potrzeby psychologiczne i merytoryczne każdego z typów;
  • Praktyczne sposoby dopasowania się do każdego klienta;
  • Typowe zachowania klientów.
 • PROCES OBSŁUGI KLIENTA – ETAPY

  • Pierwszy kontakt z klientem – dlaczego pierwsze wrażenie jest takie ważne;
  • Etykieta biznesowa – powitanie, przedstawienie, uścisk ręki.
  • Garderoba biznesowa czyli kanony ubiory dla mężczyzn i kobiet
  • Profesjonalna rozmowa z klientem:
  • Umiejętnie zdobywaj informacje – aktywne słuchanie, parafraza, pytania i język
  • intencji; podsumowywanie;
  • Umiejętnie udzielaj informacji – przejmowanie odpowiedzialności,
  • nieusprawiedliwianie się;
  • Typowe bariery w komunikacji;
  • Obiekcje i zastrzeżenia klienta – dobry czy zły sygnał dla obsługującego?
  • Przyczyny powstawania obiekcji – góra lodowa;
  • Skuteczne techniki niwelowania zastrzeżeń;
  • Finalizowanie rozmowy – zakończ pozytywnym i zindywidualizowanym akcentem;
 • SAVOIR-VIVRE OBSŁUGI TELEFONICZNEJ – JAK CIĘ SŁYSZĄ TAK CIĘ PISZĄ

  • Etapy rozmów wychodzących i przychodzących;
  • Przełączanie rozmowy telefonicznej do innego pracownika;
  • Przełączanie rozmówcy w stan oczekiwania;
  • Zachowania pożądane i niepożądane w rozmowie telefonicznej;
  • Co widać przez telefon? Głos – podstawowe narzędzie przekazu;
  • Jak budować pozytywny klimat rozmowy – zadbaj o uśmiech, pozytywne nastawienie?
 • TRUDNA SYTUACJA CZY TRUDNY KLIENT – JAK SOBIE RADZIĆ

  • Oddziel fakty od emocji – kluczowa zasada w trudnych sytuacjach;
  • Typologia zachowań trudnych klientów;
  • Asertywność jako podstawa radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
  • Jak reagować na krytykę;
 • SAVOIR VIVRE I ETYKA W KONTAKTACH BEZPOŚREDNICH Z KLIENTEM

Szkolenie zamknięte

(dla grup zorganizowanych)

 • W CENĘ DZIAŁAŃ WLICZONE JEST:

  • Telefoniczna diagnoza potrzeb szkoleniowych z przełożonym grupy docelowej/osobą wskazaną przez Zleceniodawcę;
  • Ankiety on-line przed szkoleniem
  • Podręcznik
  • Profesjonalizm trenera
  • Miłą i fachową obsługę
  • Materiały piśmiennicze
   (notatniki, długopisy)
  • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera;
  • Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników;
  • Raport poszkoleniowy
 • Termin szkolenia

  Uzgadniany indywidualnie

 • Liczba osób

  Grupa do 15 osób

 • Miejsce szkolenia

  Wg uznania Zleceniodawcy

 • Integracja

  Na indywidualne zamówienie

 • Ocena efektywności szkolenia

  Na indywidualne zamówienie

 • Follow – Up

  Na indywidualne zamówienie

Przykładowe lokalizacje szkolenia: