Zarządzanie i obsługa reklamacji

(szkolenie jednodniowe)

Masz pytania ?

Program szkolenia :

 • CZY REKLAMACJA TO PREZENT?

  • Dlaczego nie lubimy reklamacji?
  • Reklamacji jako kluczowy element badania jakości obsługi klientów;
  • Rola działu obsługi reklamacji w procesach naprawczych w firmie;
  • Omówienie wyników dotyczących składania reklamacji;
 • ALGORYTM PRZYJMOWANIA REKLAMACJI – CZYLI 7 KROKÓW W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI

 • PSYCHOLOGIA KONTAKTÓW Z KLIENTEM

  • Typologia klientów, a rodzaje zachowań;
  • Potrzeby psychologiczne i merytoryczne klientów składających reklamację;
  • Ocena oczekiwań klienta związanych ze zgłaszanym problemem;
  • Zwroty pożądane i niepożądane w podejściu pro klienckim;
 • KOMUNIKACJA W PROCESIE ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA REKLAMACJI

  • Oddziel fakty od emocji;
  • Aktywne słuchanie – słuchając słyszeć;
  • Inne narzędzia kontroli rozmowy – parafraza, klaryfikacja, pytania + intencje;
  • Przejmowanie odpowiedzialności – czyli kto, za co i kiedy będzie odpowiedzialny;
 • TECHNIKI ASERTYWNEGO REAGOWANIA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

  • Asertywne stawianie granic – jak się zachować gdy klienta nas atakuje;
  • Asertywna odmowa i zdarta płyta;
  • Radzenie sobie z różnym aspektami krytyki klienta;
  • Radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów;
 • STANDARDY ODPOWIEDZI PISEMNEJ NA REKLAMACJĘ

Szkolenie zamknięte

(dla grup zorganizowanych)

 • W CENĘ DZIAŁAŃ WLICZONE JEST:

  • Telefoniczna diagnoza potrzeb szkoleniowych z przełożonym grupy docelowej/osobą wskazaną przez Zleceniodawcę;
  • Ankiety on-line przed szkoleniem
  • Podręcznik
  • Profesjonalizm trenera
  • Miłą i fachową obsługę
  • Materiały piśmiennicze
   (notatniki, długopisy)
  • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera;
  • Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników;
  • Raport poszkoleniowy
 • Termin szkolenia

  Uzgadniany indywidualnie

 • Liczba osób

  Grupa do 15 osób

 • Miejsce szkolenia

  Wg uznania Zleceniodawcy

 • Integracja

  Na indywidualne zamówienie

 • Ocena efektywności szkolenia

  Na indywidualne zamówienie

 • Follow – Up

  Na indywidualne zamówienie

Przykładowe lokalizacje szkolenia: