Sztuka negocjacji handlowych

(szkolenie jednodniowe)

Program szkolenia :

 • ŹRÓDŁA SIŁY W NEGOCJACJACH CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ SZANSĘ NA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU – WYWIERANIE WPŁYWU

  • Źródła władzy wynikające z: wiedzy, zasobów, stanowiska
  • Wiarygodność negocjatora czyli jak stworzyć swój odpowiedni wizerunek i zdobyć zaufanie partnera negocjacji
  • Samoświadomość negocjatora – umocnienie przekonania o własnej sile i możliwościach
  • Techniki wywierania wpływu społecznego

  TRENING:
  Praca w zespołach, burza mózgów, dyskusja na forum, generowanie wniosków, wypracowanie narzędzi

 • ELASTYCZNOŚĆ NEGOCJATORA CZYLI JAK DOTRZEĆ I ZBLIŻYC SIĘ DO KLIENTA

  • Cztery wymiary postaw, które mogą prezentować klienci – typologia klienta
  • Oczekiwania oraz główne potrzeby każdego z typów klienta
  • Sposób docierania i zaspakajania preferencji oraz potrzeb każdego z typów klienta
  • Sposoby rozpoznawania danego typu

  TRENING:
  Praca w zespołach, burza mózgów, dyskusja na forum, generowanie wniosków, wypracowanie narzędzi

 • TAKTYKI NEGOCJACYJNE – ZAGRYWKI JAKIE POJAWIAJĄ SIĘ PODCZAS ROZMÓW NEGOCJACYJNYCH

  • Zdefiniowanie i określenie różnych taktyk negocjacyjnych
  • Jak rozpoznawać i skutecznie się przed nimi bronić
  • Etyka w negocjacjach

  TRENING:
  Praca w zespołach, case study, analiza, generowanie wniosków

 • POSTAWA ASERTYWNA JAKO SPOSÓB NA RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH NEGOCJACYJNYCH

  • Zdefiniowanie pojęcia „asertywność”
  • Różne aspekty asertywności w kontekście budowania siły negocjatora
  • Asertywność jako sposób na kontrolowanie emocji towarzyszących trudnym rozmowom
  • Asertywne techniki radzenia sobie z „ trudnym klientem”
  • Asertywny sprzeciw czyli jak zdecydowanie odmówić nie urażając klienta

  TRENING:
  Dyskusja na forum, praca w zespołach, indywidualna, ćwiczenia kształtujące i rozwijające postawę asertywną, generowanie wniosków

 • KLIENT KONKURENCJI

  • Zasady i specyfika rozmowy z klientem konkurencji
  • Docieranie do motywów klienta stojących za decyzją o wyborze firmy
  • Poznanie strategicznych interesów klienta
  • Prezentowanie przewagi konkurencyjnej

  TRENING:
  Praca w zespołach, ćwiczenia, generowanie wniosków, wypracowanie narzędzi

 • "PRZESTUJ W ROZMOWACH" CZYLI JAK WYJŚĆ Z IMPASU

  • Kiedy pojawia się impas w negocjacjach
  • Jak przeciwdziałać „przestojom” w rozmowach
  • Niebezpieczeństwa związane z pojawieniem się impasu w rozmowach

  TRENING:
  Dyskusja na forum, generowanie wniosków, wypracowanie narzędzi

Szkolenie prowadzi:

Wojciech Szewczykowski

Wojciech Szewczykowski

Ekspert w zakresie negocjacji

Cena szkolenia: 680 zł.
szkolenie jednodniowe


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: