Czas na kawę...

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”

Copyright © Firma szkoleniowa - Trainers Team 2010-2021 All rights reserved | Tel.: 022 201 94 62 ; 022 201 94 27 | Fax: 022 201 92 82