,

Rola komunikacji wewnętrznej w procesie zmian

Jednym z kluczowych filarów zmian jest efektywna komunikacja z pracownikami. Celem komunikacja w sytuacji zmiany jest informowanie nie tylko o tym, co zostało już zrobione, ale w zdecydowaniu stopniu o tym, co jest planowane i jakie konsekwencje…
,

Jak zatrzymać pracownika? Inwestować w niego!

Człowiek jest najważniejszą wartością organizacji. Bez kompetentnego personelu trudno dążyć do ambitnych celów i osiągać sukcesy na rynku. Współczesny pracownik musi być wysoce wydajny, skuteczny w działaniu i przynosić organizacji…
,

Kluczowe umiejętności lidera – motywowanie pracowników

W XXI wieku, w warunkach gospodarki globalnej za jeden z najważniejszych aktywów firmy uznaje się kapitał ludzki. W nowoczesnych koncepcjach zarządzania zajmuje on centralne miejsce. Ludzie są siłą napędową organizacji, kreują…
,

Model SPIN – czy wiesz co to jest ?

Model SPIN to metoda dochodzenia do ukrytych potrzeb klienta poprzez umiejętne zadawanie pytań i zmuszenie go do udzielania dość obszernych odpowiedzi. W ćwiczeniu związanym z tym modelem należy zwrócić uwagę na to, czy uczestnicy…
,

Czy wiesz co znaczy proaktywność?

Coraz więcej osób jest w stanie podać jej definicję. Proaktywność staje się co najmniej tak samo modna jak jeszcze kilka lat temu asertywność. Co tak naprawdę jest istotą proaktywności? Jednym z najbardziej znanych popularyzatorów…