SZTUKA WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

(szkolenie jednodniowe)

Program szkolenia :

 • KREOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

  • Co możemy nazwać nowym produktem?
  • Tworzenia innowacji – w jakim celu je tworzyć?
  • Istnienie różnic pomiędzy innowacją wtórną, a innowacją absolutną.
  • Kluczowe rodzaje strategii nowego produktu w kontekście innowacji dla klienta i firmy wytwarzającej produkt.
  • Tworzenia nowych produktów w oparciu o: strategię modernizacji wytwarzanego produktu, strategię technologicznej modyfikacji, strategię imitacji produktów konkurentów i strategię bezwzględnie nowego produktu.
 • SUKCES I PORAŻKA NOWEGO PRODUKTU

  • Przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów wprowadzanych na rynki europejskie i amerykańskie.
  • Przewidywanie sukcesu lub porażki w oparciu o cechy nowych produktów i zachowań konsumenckich (znajomości podobnych produktów, trendów, ograniczeń społecznych i gospodarczych)
  • Sposoby i źródła budżetowania prac nad nowym produktem
  • Metody doboru form finasowania prac nad nowym produktem w zależności od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz szans na powodzenie nowego produktu.
 • JAK SIĘ RODZĄ POMYSŁY NA NOWY PRODUKT?

  • Czerpanie pomysłów na nowy produkt ze źródeł zewnętrznych.
  • Sposobów i metody pozyskiwania nowych pomysłów – doświadczenia rynkowe.
  • Zastosowaniem crowdsourcingu w pozyskiwaniu pomysłów.
  • Generowania nowych pomysłów ze źródeł wewnętrznych firmy.
 • ANALIZA POMYSŁÓW

  • Znaczenie etapu analizy pomysłów i konsekwencji jego zaniedbania lub błędnego przeprowadzenia.
  • Dostrzegania dobrych rozwiązań nawet w najdziwniejszych pomysłach.
  • Wybrane metody oceny i selekcji pomysłów
  • Metoda listy kontrolnej oraz metoda skalowania i ich znaczenia w procesie selekcji pomysłów na nowy produkt.
 • OPRACOWYWANIE I TESTOWANIE KONCEPCJI PRODUKTU

  • Analiza conjoint – możliwości pozyskiwania informacji od klientów o stopniu akceptacji nowego produktu.
  • Zastosowania analizy conjoint w praktyce.
  • Określenie warunków prognozy optymistycznej i prognozy pesymistycznej wprowadzenia nowego produktu na rynek w oparciu o ekonomiczną analizę ryzyka.
  • Zastosowanie analizy ekonomicznej w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek i uzyskania odpowiedzi na znaczące pytania zasadności i szansy powodzenia nowego produktu.
 • PRACE NAD NOWYM PRODUKTEM

  • Opracowywanie produktu.
  • Etapy rozwoju produktu.
  • Ustalenie oceny zgodności prototypu nowego produktu z oczekiwaniami rynku.
  • Testowanie rynku .
  • Celowość prowadzenia testów rynkowych. Możliwe do uzyskania informacje w wyniku przeprowadzonych testów.
  • Testy alfa i testy beta nowych produktów firmy.
 • KOMERCJALIZACJA PRODUKTU

  • Ostatni etap wprowadzania produktu na rynek.
  • Budowanie harmonogramu ścieżki krytycznej.
  • Proces kształtowania akceptacji konsumenckiej.
  • Zjawisko dyfuzji innowacji.
  • Identyfikacja różnic pomiędzy akceptacją a lojalnością.
 • PROCES KSZTAŁTOWANIA AKCEPTACJI KONSUMENCKIEJ

  • Czynniki wpływające na proces kształtowania akceptacji
  • Różnice pomiędzy procesem dyfuzji a adaptacji innowacji.
  • Gotowość organizacji do akceptowania innowacji.
  • Kategorie odbiorców produktu wyodrębnione przez Everetta Rogers’a.
  • Oceny stopnia zaakceptowania nowego produktu na rynku z uwzględnieniem kategorii klientów.

Najbliższy termin szkolenia:

2018Wt18Wrz09:00Wt16:00SZTUKA WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU NA RYNEKCena szkolenia: 580 zł. nettoWarszawa Szkolenie prowadziAgnieszka NowickaKategoria szkoleniaSzkolenia sprzedażowe

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu

Cena szkolenia: 580 zł.

Szkolenie SZTUKA WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU, jest szkoleniem jednodniowym.

Cena szkolenia jest ceną netto do której należy doliczyć 23% VAT


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: