SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

(szkolenie jednodniowe)

Program szkolenia :

 • IDEA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, PROJEKTOWANIE ZAWARTOŚCI PREZENTACJI W KONTEKŚCIE POŻĄDANEGO EFEKTU.

  • Definicja prezentacji i struktura prezentacji
  • Czym jest sztuka prezentacji
  • Rola autoprezentacji, czyli sztuka prezentacji
  • Kryteria efektywności prezentacji i wystąpienia
  • Cele prowadzącego a potrzeby słuchaczy
  • Jak nie pominąć rzeczy najważniejszych
  • Proporcje zawartości elementów struktury
  • Jak idealnie dobrać metody i techniki prezentacyjne
  • Storytelling i pitching –  gra aktorska czy zjednanie sobie  słuchaczy?
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA WYSTĄPIENIA

  • Precyzyjne wyznaczanie celów prezentacji – czego mam nauczyć, do czego przekonać, a może co jedynie zaprezentować?
  • Rozpoznanie grupy odbiorców i dopasowanie formy prezentacji
  • Konstruowanie prezentacji: wstęp, rozwinięcie, zakończenie
  • Wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenie – jak rozplanować ich użycie w trakcie spotkania
  • Efektywne wykorzystanie środków wspomagających, czyli z jakich pomocy wizualnych korzystać
  • Materiały prezentacyjne
  • Zasady przygotowania sali i pomocy prezentacyjnych w sposób wspierający osiągnięcie celu
  • Forma prezentacji, rekwizyty, gadżety – ich rola we wsparciu siły przekazu
  • Jak przewidzieć kontrargumenty ze strony słuchaczy i obmyślić sposoby na ich rozbrojenie?
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej – mocne punkty w prezentacji, zawartość slajdów.
 • REALIZACJA PREZENTACJI

  • Metody i techniki budowania pewności siebie podczas prezentacji
  • W jaki sposób właściwie się zaprezentować
  • Skuteczne metody wzbogacania formy wystąpienia
  • Sekrety najlepszych mówców
 • MOWA NIEWERBALNA PROFESJONALNEGO PREZENTERA

  • Wzrok
  • Mimika, postawa, gesty
  • Dykcja, intonacja, modulacja
  • Dynamika, poruszanie się po scenie
 • TECHNIKI PERSWAZJI

  • Jak być wiarygodnym
  • Społeczny dowód słuszności, czyli wyniki badań naukowych i inne triki
  • Stymulowanie słuchaczy poprzez właściwie formułowane pytania.
  • Jak być asertywnym wobec odbiorców prezentacji
 • TRUDNE SYTUACJE I NAJCZĘSTSZE WPADKI – JAK ICH UNIKNĄĆ?

  • Trema i stres
  • Mało interesujący początek wystąpienia.
  • Niestosowny ubiór
  • Żargon i słownictwo branżowe – niezrozumiałe la każdego
  • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami.
 • PROFESJONALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – JAK JĄ PRZYGOTOWAĆ?

  • Istota komunikacji wizualnej
  • Interesująca i estetyczna kompozycja obrazu
  • Treści na slajdzie
  • Obrazy na slajdzie
  • Przestrzeń i mocne punkty obrazu

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu

Cena szkolenia: 520 zł.
szkolenie jednodniowe


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: