TECHNIKI OBRONY PRZED MANIPULACJĄ W ROZMOWACH HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE WYWIERAĆ WPŁYW NA INNYCH

(szkolenie dwudniowe)

Program szkolenia :

 • WYWIERANIE WPŁYWU – CO TO TAKIEGO I NA CZYM POLEGA?

  • Poznanie definicji wpływu społecznego, wyznaczników i celów przekazu perswazyjnego.
  • Perswazja jako metoda wywierania wpływu – jak jej przeciwdziałać.
  • Identyfikacja manipulacji, psychomanipulacji, socjotechniki i ich konsekwencji dla naszych decyzji.
  • Psychologia wpływu społecznego
  • Podstawowe reguły wywierania wpływu na ludzi. Reguły Cialdiniego (wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność) – jak z ich pomocą ludzie na nas oddziałują?
  • Redukcja dysonansu poznawczego i umiejętne zestawianie alternatyw jako narzędzia wywierania wpływu.
 • WPŁYW WERBALNY I NIEWERBALNY NA ROZMÓWCĘ W NEGOCJACJACH

  • Podstawowa strategia perswazji i manipulacji drogą niewerbalną: jak wpływa na nas osobowość i zachowanie rozmówcy.
  • Długofalowe wywieranie wpływu w relacjach.
  • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa.
  • Odczytywania sygnałów komunikacji niewerbalnej. Kanał wizualny: szczególna rola twarzy i rąk, dodatkowe sygnały niewerbalne. Rola ubioru.
  • Pytania – kluczowy składnik procesu wywierania wpływu. Argumentacja – strategie, uzasadniania i pseudouzasadniania.
  • Prezentacja i kotwiczenie ceny lub warunków. Stosowanie techniki prezentacji oczekiwań tak, by wydawały się niewielkie – nawet jeśli takie nie są.
  • Unikanie nadmiernej ugodowości.
 • ASERTYWNE TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z PERSWAZJĄ I MANIPULACJĄ

  • Znaczenie i rola asertywności w negocjacjach i jej wpływu na wynik negocjacji.
  • Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych. Analiza konsekwencji zachowań asertywnych, agresywnych i uległych w sytuacji rozmowy z klientem.
  • Obrona własnego terytorium psychologicznego. Obrona własnych opinii i przekonań. Reakcja na krytykę – jak odróżnić atak od informacji zwrotnej i we właściwy sposób reagować.
  • Radzenia sobie z odmową oraz asertywnego wyrażania swoich oczekiwań w realizacji celów negocjacyjnych
  • Poznanie zasad komunikowania swojego stanowiska w taki sposób aby było zrozumiane i akceptowane („Zdarta płyta” i „Zasłona dymna”, ironia sokratejska).
  • Doskonalenia zachowania równowagi pomiędzy mówieniem, a słuchaniem. Rozwijanie empatii.
 • ZAAWANSOWANA OBRONA PRZED MANIPULACJAMI W ROZMOWIE HANDLOWEJ I TECHNIKAMI WPŁYWU SPOŁECZNEGO

  • Mechanizmy psychologiczne stanowiące obronę przed manipulacją. Obiekcje i metody radzenia sobie z nimi.
  • Informacje zwrotne dla osób, które próbują nami manipulować – jak formułować.
  • Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie z nią w sytuacjach zawodowych. Techniki odpowiadania na zabiegi perswazyjne: kontrpytania.
  • Reakcja na sztuczki i manipulacje typu „stopa w drzwi”, „drzwiami w twarz” i „niska piłka”.
  • Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób – jak to robić, gdy partner interakcji jest trudny i napastliwy.
  • Zarządzanie stresem: jak utrzymać równowagę, gdy przeciwnik próbuje nas z niej wyprowadzić.
 • METODY RADZENIA SOBIE Z TECHNIKAMI UŻYWANYMI W ROZMOWACH HANDLOWYCH

  • Techniki wprowadzania warunków („Szokująca oferta”, „Optyk z Brooklynu” etc.) – jak na nie odpowiadać.
  • Zaawansowane taktyki ustępowania z własnego stanowiska i uzyskiwania ustępstw. „Zdechła ryba”, „Nagroda w raju” i inne pozorne ustępstwa. Metody reakcji.
  • Inne strategie wyprowadzania przeciwnika z równowagi: „Dobry policjant, zły policjant”, „Sztywny partner”, „Front wschodni” etc.
  • Stosowania technik zamykania negocjacji („Jeden strzał”, alternatywy i zestawianie opcji, podsumowanie korzyści).
 • ALTERNATYWA BTNA I ASERTYWNA WYMIANA USTĘPSTW

  • Zasady asertywnego negocjowania: definiowanie warunków kluczowych w negocjacjach (BATNA, dolna linia etc.) i trzymanie się ich bez względu na działania rozmówcy.
  • Prowadzenie asertywnej wymiany ustępstw, oferowania wielu alternatyw oraz negocjowania pakietu.
  • Radzenie sobie z odmową oraz asertywnego wyrażania swoich oczekiwań w realizacji celów negocjacyjnych.
  • Umiejętność tworzenia arkusza negocjacyjnego.
 • INTELIGENCJA NIEWERBALNA. WZORZEC KOMFORTU I DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO

  • Poznanie zasad komunikacji niewerbalnej oraz jej znaczenia w biznesie
  • Rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych oraz stosowanie ich w celu budowania silnej pozycji negocjacyjnej.
  • Wzorzec komfortu i dyskomfortu psychicznego i jego znaczenia w negocjacjach.
  • Rozpoznawanie zachowań cechujących wzorzec komfortu lub dyskomfortu psychicznego świadczącego o pozycji negocjacyjnej kontrahenta oraz umiejętność wykorzystania tych komunikatów dla osiągnięcia własnych celów negocjacyjnych.
 • PROFESJONALNE BUDOWANIE RELACJI

  • Sztuka autoprezentacji i zasad prowadzenia konwersacji. Zastosowanie zasad procedencji podczas powitania i przedstawiania się, wręczania i przyjmowania wizytówek.
  • Stworzenie pozytywnego pierwszego wrażenie z wykorzystaniem komunikatów niewerbalnych, takich jak postawa ciała, uśmiech, mimika, kontakt wzrokowy, proksemika i sposób mówienia.

Najbliższy termin szkolenia:

2018Pon17Wrz(Wrz 17)09:00Wt18(Wrz 18)16:00TECHNIKI OBRONY PRZED MANIPULACJĄ W ROZMOWACH HANDLOWYCHCena szkolenia: 1 380 zł. netto - szkolenie dwudnioweWarszawa Szkolenie prowadziAgnieszka NowickaKategoria szkoleniaSzkolenia sprzedażowe

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu

Cena szkolenia: 1 380 zł.

Szkolenie TECHNIKI OBRONY PRZED MANIPULACJĄ, jest szkoleniem dwudniowym.

Cena szkolenia jest ceną netto do której należy doliczyć 23% VAT


Cena szkolenia zawiera :

 • Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Podręcznik
 • Materiały piśmiennicze
 • Obiad w trakcie szkolenia
 • Całodzienne przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Indywidualna informacja zwrotna
 • Polecenie literatury specjalistycznej

Wszystkie ceny są cenami netto,
do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 23%.


Gdzie szkolimy: