Wpisy

,

Rola komunikacji wewnętrznej w procesie zmian

Jednym z kluczowych filarów zmian jest efektywna komunikacja z pracownikami. Celem komunikacja w sytuacji zmiany jest informowanie nie tylko o tym, co zostało już zrobione, ale w zdecydowaniu stopniu o tym, co jest planowane i jakie konsekwencje…
,

Kluczowe umiejętności lidera – motywowanie pracowników

W XXI wieku, w warunkach gospodarki globalnej za jeden z najważniejszych aktywów firmy uznaje się kapitał ludzki. W nowoczesnych koncepcjach zarządzania zajmuje on centralne miejsce. Ludzie są siłą napędową organizacji, kreują…

Portfolio