Dorota Dańczak-Król

Trener Trainers Team

Obszary specjalizacji :

Warsztaty dla managerów

Warsztaty z zarządzanie konfliktem

Team coachingi

Warsztaty z wystąpień publicznych

Warsztaty sprzedażowe

Dossier trenera

Poznaj resztę naszych Trenerów