Paweł Boguszewski

Trener Trainers Team

Paweł Boguszewski

Obszary specjalizacji :

Systemy IT

CompTia Project+

Microsoft (MCT), ECDL

Excel, Access, MS SQL

Dossier trenera

Poznaj resztę naszych Trenerów